PROJEKT: AUTOMATIZACE A DIGITALIZACE V LEVEL 02 A.S.

dot

PROJEKT: VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ LEVEL 02, a.s.

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a posílit soulad kvalifikační úrovně s požadavky trhu. Projekt navazuje na naše předchozí vzdělávací aktivity. Do projektu plánujeme zapojit celkem 27 osob.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky, celkové způsobilé náklady ve výši 1.319.264,- Kč včetně spolufinancování ve výši 197.889,60 Kč.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012208.

Vzdělávací aktivity budou ukončeny nejpozději do 31.7.2022.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.