Vzdělávání ve společnosti Level 02, a.s.

Společnost Level 02, a.s. získala dotaci na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Registrační číslo projektu:   CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004600

Prioritní osa:                          OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Datum zahájení:                     1. 7. 2017

Datum ukončení:                   30. 6. 2019

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.