Kerabuild® Eco Protection 

Ekokompatibilní pružná jednosložková minerální malta určená k ochraně a impregnaci betonových konstrukcí a podpůrných konstrukcí se zaručenou trvanlivostí. Ideální pro GreenBuilding. S omezenými emisemi CO2, po ztuhnutí vhodná k recyklaci jako kamenivo.

Kerabuild® Eco Protection je jednosložková, tixotropní malta v technologii Nanotech s vlastnostmi vyhovujícími požadavkům normy EN 1504-2, vrstvy (C).

Ke stažení:

Technický list Kerabuild Eco Protection

 

 

Kerabuild® Eco Osmocem

Ekokompatibilní minerální malta s osmotickým účinkem, určená k ochraně a impregnaci betonových konstrukcí se zaručenou trvanlivostí, ideální pro GreenBuilding. Po ztuhnutí vhodná k recyklaci jako kamenivo.

Kerabuild® Eco Osmocem je jednosložková tixotropní těsnicí malta, s vlastnostmi vyhovujícími požadavkům normy EN 1504-2, vrstvy (C), odolná proti infiltraci vody při kladném a záporném tlaku.

Ke stažení:

Technický list Kerabuild Eco Osmocem

 

 

Kerabuild® Eco Idropren

Ekokompatibilní těsnicí hmota, vhodná k izolování proti vodě při pozitivním tlaku, ideální pro GreenBuilding. Asfaltová, na vodní bázi, bezrozpouštědlová, šetrná vůči životnímu prostředí i zdraví uživatelů.

Kerabuild® Eco Idropren je těsnicí prostředek na základy, opěrné zdi, stropní desky a římsy.

Ke stažení:

Technický list Kerabuild Eco Idropren

 

 

Kerabuild® Eco Ultracem

Ekokompatibilní impregnační malta s okamžitou zpracovatelností a velmi rychlým tuhnutím, ideální pro GreenBuilding. Po ztuhnutí vhodná k recyklaci jako kamenivo.

Kerabuild® Eco Ultracem je určen pro okamžité blokování bodové a rozptýlené infiltrace vody do základů a opěrných zdí ve výtahových šachtách, parkovištích a místnostech pod úrovní půdy, bazénech, závlahových kanálech, propustech, nádržích, sběrném potrubí, nádržích pitné vody, tunelech a mostech.

Ke stažení:

Technický list Kerabuild Eco Ultracem