Superflex Eco

Ekokompatibilní, elastické, organické minerální lepidlo na spolehlivou pokládku se zvýšenou přilnavostí a bez vertikálního stékání na deformovatelných podkladech, ideální pro GreenBuilding. Neškodné pro zdraví pracovníků.

Superflex Eco poskytuje zvýšenou elasticitu a tixotropii a zaručuje pokládání rovněž šikmo, odshora dolů, keramických obkladů a přírodního kamene, citlivých na účinek vody, na podkladech savých a nesavých s vysokou deformovatelností a značnou dilatací.

Ke stažení:

Technický list Superflex Eco

 

Epoxy Eco

Ekokompatibilní organické minerální lepidlo se zvýšenou přilnavostí, s vysokou chemickou odolností a potlačeným vertikálním skluzem, na lepení na tuhé podklady, ideální pro GreenBuilding. Neškodné pro zdraví pracovníků.

Epoxy Eco zajišťuje zvýšenou chemickou a mechanickou odolnost, zaručuje pokládku v průmyslových objektech 
a termálních bazénech, na podlahách a stěnách vystavených agresivním látkám, na savých a nesavých podkladech.

Ke stažení:

Technický list Epoxy Eco

 

Elastik Eco

Certifikované ekokompatibilní minerální organické lepidlo, hotové k použití, k pokládce s vysokou přilnavostí, s nulovým svislým skluzem a s vysokou plasticitou. Ideální pro GreenBuilding. Bezrozpouštědlové, s nejnižšími emisemi těkavých organických látek. Neškodné pro životní prostředí a zdraví pracovníků.

Elastik Eco zajišťuje velkou elasticitu a dlouhý čas korekce, zaručuje rychlé a spolehlivé pokládání, také napříč, na elastických a deformovatelných podkladech, nezpůsobuje namáhání v dokončovacím materiálu.

Ke stažení:

Technický list Elastik Eco