Univerzální, minerální pružná spárovací hmota pro spáry od 2 do 20 mm. S velmi nízkým obsahem chemických přísad. Odstraňuje výkvěty a chrání proti barevným odchylkám. Velmi dlouhá zpracovatelnost s možností rychlejšího mytí. Ekokompatibilní.

Ke stažení:

Technický list Biocolor

Fugabella® Color

Dekorativní cemento‑pryskyřičná spárovací hmota pro obklady a dlažby, mozaiky a mramory v 50 atraktivních designových barevných odstínech. Výrobek green pro biostavebnictví.

Fugabella® Color je revoluční, hybridní dekorativní spárovací hmota pro všechny plochy ze slinutých obkladů a dlažeb, mozaik a přírodních kamenů.
Fugabella® Color se vyznačuje hydrofobitou, neobyčejně nízkou nasákavostí vodou, vysokou tvrdostí povrchu, zvýšenou odolností vůči nejběžnějším kyselinám a celkovou jednotnou barevností.

 

Ke stažení:

Technický list Fugabella Color

Fugabella Color

1. Jemnozrnná povrchová úprava
2. Vysoce pružná
3. Hydrofobná
4. Vysoká barevná jednotnost
otestovaná CATAS
5. Sada 50 odstínů z dílny Piero
Lissoniho
6. Snadno se čistí a udržuje
7. Vhodná pro podlahové topení
8. Vhodná k recyklaci jako
kamenivo, umožňuje předejít
nákladům na likvidaci odpadů a
dopadům na životní prostředí
9. Přirozeně bakteriostatická

Fugabella® Eco  2-20

Ekokompatibilní certifikovaná minerální spárovací hmota, přírodně bakteriostatická a fungistatická, stabilizovaná čistým přírodním vápnem NHL 5, s normální dobou tuhnutí na rychle tvrdnoucí spáry, se zvýšenou životností barev, 2 až 20 mm, ideální pro GreenBuilding. Jednosložková hmota s nízkým uvolňováním těkavých organických látek; po skončení životnosti je recyklovatelná jako kamenivo.

Fugabella® Eco 2-20 zajišťuje získání homogenní polotekuté střednězrnné malty, s prodlouženou zpracovatelností, rychle tvrdnoucí, zaručuje lepší mechanickou odolnost a rychlé zprovoznění.

Ke stažení:

Technický list Fugabella Eco 2-20

Fugabella® Eco  Flex

Ekokompatibilní certifikovaná minerální spárovací hmota, přírodně bakteriostatická a fungistatická, stabilizovaná čistým přírodním vápnem NHL 5, s rychlým tuhnutím a tvrdnutím na spáry se zvýšenou životností barev, 2 až 12 mm, ideální pro GreenBuilding. Jednosložková hmota s nízkým uvolňováním těkavých organických látek; po skončení životnosti je recyklovatelná jako kamenivo.

Fugabella® Eco Flex zajišťuje snadné čištění a rychlé zprovoznění i při nízkých teplotách, zaručuje hydrofobní účinek 
s efektem perlení a naprostou odolnost proti srážkovým vodám a častému mytí.

Ke stažení:

Technický listFugabella Eco Flex

Fugabella® Eco  Scuba

Ekokompatibilní certifikovaná minerální spárovací hmota, přírodně bakteriostatická a fungistatická, stabilizovaná čistým přírodním vápnem NHL 5 na spáry se zvýšenou životností barev, 0 až 5 mm, ideální pro GreenBuilding. Jednosložková s nejnižšími emisemi těkavých organických látek, obsahuje suroviny pocházející z recyklace. Po ztuhnutí vhodná k recyklaci jako kamenivo.

Fugabella® Eco Scuba poskytuje velmi hladkou strukturu spáry s efektem leštění, zaručuje naprostou odolnost proti vodě při stálém ponoření, proti rozstřikované vodě, vodním parám, častému mytí a velkému tlaku.

Ke stažení:

Technický list Fugabella Eco Scuba

Fugabella® Eco  Marmi

Ekokompatibilní certifikované minerální spárovací hmota, přírodně bakteriostatická a fungistatická, stabilizovaná čistým přírodním vápnem NHL 5, s rychlým tuhnutím a tvrdnutím na spáry se zvýšenou životností barev, 0 až 5 mm, ideální pro GreenBuilding. Jednosložková s nejnižšími emisemi těkavých organických látek, obsahuje suroviny pocházející z recyklace. Po ztuhnutí vhodná k recyklaci jako kamenivo.

Fugabella® Eco Marmi poskytuje hladkou strukturu spáry s lešticím efektem, dovoluje provádět broušení za mokra už po několika hodinách a získat spáry u mramoru a přírodních kamenů bez výkvětů a nánosů.

Ke stažení:

Technický list Fugabella Eco Marmi

Fugaflex Eco

Ekokompatibilní vodní latex ke zvýšení elasticity, určený na minerální spárovací hmoty s normálním tuhnutím a rychle tuhnoucí, ideální pro GreenBuilding. Bezrozpouštědlový, šetrný vůči životnímu prostředí a zdraví uživatelů.

Fugaflex Eco zlepšuje elasticitu spárovacích hmot a zaručuje homogenní pokládku dokončovacích materiálů na deformovatelných podkladech nebo podkladech vystavených tepelné roztažnosti.

Ke stažení:

Technický list Fugaflex Eco

Delta Plus Eco

Ekokompatibilní vodní prostředek na bázi kyseliny, určený na odstraňování zbytků cementu a vápna a solných nebo vápenných usazenin, ideální pro GreenBuilding. Bezrozpouštědlový, šetrný vůči životnímu prostředí a zdraví uživatelů.

Delta Plus Eco zajišťuje kontrolovanou čisticí reakci a nepoškozuje ztvrdlé minerální spárovací hmoty, zaručuje úplné odstranění zbytků vápna.

Ke stažení:

Technický list Delta Plus Eco