Sanabuild® Eco

Ekokompatibilní minerální paropropustná silikátová omítka speciálně určená na sanaci a odvlhčení vlhkých zdí. Ideální pro GreenBuilding. Redukované emise CO2, obsahuje suroviny pocházející z recyklace, po ztuhnutí vhodná k recyklaci jako kamenivo.

Sanabuild® Eco je určen na opravu vlhkých a zasolených zdí vlivem kapilárního účinku vody, zasolených a degradovaných historických stěn a na povrchy vyžadující paropropustnost a použití estetických ochranných omítek.

Ke stažení:

Technický list Sanabuild Eco

 

Sanabuild® Eco Fondo 

Ekokompatibilní impregnační prostředek na vodní bázi, omezuje zasolení a zvětšuje paropropustnost, na zdi vlhké v důsledku kapilárního účinku vody, ideální pro GreenBuilding. Bezrozpouštědlový, bezpečný pro životní prostředí a uživatele.

Sanabuild® Eco Fondo zvětšuje propustnost vnějších zdí a stěn zavlhlých v důsledku kapilárního účinku. Vhodný pro zdi z cihel, kamene, tufu a betonu. Interiéry, exteriéry.

Ke stažení:

Technický list Sanabuild Eco Fondo

 

Sanabuild® Eco Finitura

Ekokompatibilní paropropustná minerální stěrka s podílem křemičitanů, speciálně určená ke konečné úpravě odvlhčovacích omítek. Ideální pro GreenBuilding. S omezenými emisemi CO2, po ztuhnutí vhodná k recyklaci jako kamenivo.

Sanabuild® Eco Finitura je paropropustná stěrka určená na zdi vystavené migraci vodních par, odvlhčovací omítky, historické omítky. Doplňuje odvlhčovací systém Sanabuild® Eco.

Ke stažení:

Technický list Sanabuild Eco Finitura