​​

 

Ekologicky kompatibilní minerální gelové lepidlo s nejnižším obsahem chemických přísad, pro kvalitní lepení vysoce slinutých obkladů a dlažeb, keramických dlaždic a přírodního kamene, s nulovým vertikálním skluzem a dlouhým otevřeným časem.

 

Ke stažení:

Technický list BIOFLEX

 

​​Super Eco

Certifikované ekokompatibilní minerální lepidlo k pokládce s vysokou přilnavostí a odolností. Ideální pro GreenBuilding. Jednosložkové s omezenou emisí CO2 a nejnižšími emisemi těkavých organických látek, po ztuhnutí vhodné k recyklaci jako kamenivo.

Super Eco zajišťuje prodloužený otevřený čas a čas korekce a zaručuje rychlé a spolehlivé pokládání obkladů, včetně silně pórovitých obkladů.

 

Ke stažení:

Technický list Super Eco

 

​​Special Eco

Certifikované ekokompatibilní minerální lepidlo k pokládce s vysokou přilnavostí a odolností. Ideální pro GreenBuilding. Jednosložkové s omezenou emisí CO2 a nejnižšími emisemi těkavých organických látek, po ztuhnutí vhodné k recyklaci jako kamenivo.

Special Eco zajišťuje nulové vertikální stékání a zachování dlouhé doby korekce, což zaručuje pokládání napříč, shora dolů, keramických obkladů bez použití distančních křížků.

 

Ke stažení:

Technický list Special Eco

 

​​Extra Eco

Certifikované ekokompatibilní minerální lepidlo k pokládce s vysokou přilnavostí a odolností, s nulovým svislým skluzem, ideální pro GreenBuilding. Jednosložková hmota s nízkým uvolňováním těkavých organických látek; po skončení životnosti je recyklovatelná jako kamenivo.

Extra Eco zajišťuje prodlouženou dobu zpracovatelnosti a lepší parametry, také při vysokém zatížení, a zaručuje pokládku keramických obkladů všech druhů a porcelánového gresu na minerálních nebo cementových podkladech.

 

Ke stažení:

Technický list Extra Eco

 

​​Universal Eco

Certifikované ekokompatibilní minerální organické lepidlo, hotové k použití, k pokládce s vysokou přilnavostí a odolností, s nulovým svislým skluzem. Ideální pro GreenBuilding. Bezrozpouštědlové, s nejnižšími emisemi těkavých organických látek. Neškodné pro životní prostředí a zdraví pracovníků.

Universal Eco zajišťuje nulové vertikální stékání a zachování dlouhé doby korekce, což zaručuje pokládku napříč, shora dolů, keramických obkladů bez použití distančních křížků.

 

Ke stažení:

Technický list Universal Eco