Geolite®

Minerální certifikovaná geomalta, ekokompatibilní, na bázi geopojiva s krystalickou reakcí, pro pasivaci, obnovu, vyhlazení a monolitickou ochranu struktur z degradovaného betonu, ideální pro GreenBuilding. Velmi nízký obsah petrochemických polymerů, neobsahuje organická vlákna. Tixotropní, s normálním tuhnutím.

GeoLite® je tixotropní geomalta pro pasivaci, obnovu, vyhlazování a ochranu železobetonových struktur, jako například trámů, sloupů, desek, dělicích přepážek, ramp, neomítnutých ploch, dekorativních prvků, okenních říms a infrastruktur jako mostů, viaduktů, tunelů a vodních kanálů.

Ke stažení:

Technický list GeoLite

 

 

Geolite® 40

Minerální certifikovaná geomalta, ekokompatibilní, na bázi geopojiva s krystalickou reakcí, pro pasivaci, obnovu, vyhlazení a monolitickou ochranu struktur z degradovaného betonu, ideální pro GreenBuilding. Velmi nízký obsah petrochemických polymerů, neobsahuje organická vlákna. Tixotropní, s polorychlým tuhnutím 40 min.

GeoLite® 40 je tixotropní geomalta pro pasivaci, obnovu, vyhlazování a ochranu železobetonových struktur, jako například trámů, sloupů, desek, dělicích přepážek, ramp, neomítnutých ploch, dekorativních prvků a okenních říms. Určená pro úkony za použití bubnu, při nízkých teplotách a potřeby rychlé přípravy. Malování po 4 hodinách.

Ke stažení:

Technický list GeoLite 40

 

 

Geolite® 10

Minerální certifikovaná geomalta, ekokompatibilní, na bázi geopojiva s krystalickou reakcí, pro pasivaci, obnovu, vyhlazení a monolitickou ochranu struktur z degradovaného betonu, ideální pro GreenBuilding. Velmi nízký obsah petrochemických polymerů, neobsahuje organická vlákna. Tixotropní, s rychlým tuhnutím 10 min.

GeoLite® 10 je tixotropní geomalta pro pasivaci, obnovu, vyhlazování a ochranu železobetonových struktur, jako například trámů, sloupů, desek, dělicích přepážek, ramp, neomítnutých ploch, dekorativních prvků a okenních říms. Určená pro úkony za použití bubnu, při nízkých teplotách a potřeby rychlé přípravy. Malování po 4 hodinách.

Ke stažení:

Technický list GeoLite 10

 

GeoLite® MicroSilicato

Minerální certifikovaná geobarva, ekokompatibilní, na bázi geoaktivních mikročástic křemičitanu, pro obnovu a ochranu betonových povrchů pomocí krystalizace, ideální pro GreenBuilding.

GeoLite® MicroSilicato je plnivá matná geobarva pro monolitickou ochranu nových či opravených betonů, proti karbonataci, odolná proti povětrnostním vlivům, chaluhám a plísním; nanáší se válečkem a štětkou na železobetonové struktury, jako například trámy, sloupy, desky, dělicí přepážky, rampy, neomítnuté plochy, dekorativní prvky, okenní rámy a infrastruktury jako mosty, viadukty a tunely.

Ke stažení:

Technický list GeoLite Microsilicato

GeoLite® Base

Ekokompatibilní certifikovaný vodní přípravek na podklad pro nasákavé povrchy na minerální bázi, ideální pro GreenBuilding. Jednosložkový, bezrozpouštědlový, s nejnižšími emisemi těkavých organických látek. Neškodný pro životní prostředí a zdraví pracovníků.

GeoLite® Base je speciální výrobek určený pro přípravu podkladů pro realizaci monolitických vrstev pro překlady, podlahy či betonové konstrukce. Reguluje absorpci vody do podkladu, a umožňuje tak správnou a přirozenou krystalizaci a monolitickou přilnavost geomalty k podkladu.

Ke stažení:

Technický list GeoLite Base

 

 

GeoLite® Magma

Certifikovaná ekokompatibilní minerální geomalta na bázi produktu geopojiva s krystalickou reakcí, pro pasivaci, opravu a monolitickou konsolidaci konstrukcí z degradovaného betonu, ideální pro GreenBuilding. Velmi nízký obsah petrochemických polymerů, neobsahuje organická vlákna. Rozlévatelná, normální tuhnutí.

GeoLite® Magma je zalévací geomalta pro pasivaci, obnovení a zpevnění vyztužených betonových konstrukcí, jako jsou nosníky, sloupy, desky, podlahy, chodníky, a infrastruktur, jako jsou mosty, viadukty, a pro kotvení a připevnění kovových prvků.

Ke stažení:

Technický list GeoLite Magma

 

 

GeoLite® Magma 20

Certifikovaná ekokompatibilní minerální geomalta na bázi produktu geopojiva s krystalickou reakcí, pro pasivaci, opravu a monolitickou konsolidaci konstrukcí z degradovaného betonu, ideální pro GreenBuilding. Velmi nízký obsah petrochemických polymerů, neobsahuje organická vlákna. Rychleschnoucí do 20 min. Tekutá v šedé verzi. S variabilní reologií (tixotropní – tekutá) v černé verzi. 

GeoLite® Magma 20 je tekutá geomalta pro pasivaci, obnovu a zpevňování železobetonových struktur a infrastruktur tam, kde je požadováno rychlé uvedení do provozu, jako například průmyslové a letištní podlahy, dálniční spoje, chodníky, a pro ukotvení a upevnění poklopů, jímek, plotů, dopravních značek a ochranných bariér.

Ke stažení:

Technický list GeoLite Magma 20

 

 

 

 

GeoLite® Asfalto

Ekokompatibilní certifikovaná minerální Geomalta®, na bázi geopojiv Geolegante® s krystalickou reakcí, černé barvy, určená speciálně pro silniční použití, ideální pro GreenBuilding. Velmi nízký obsah petrochemických polymerů, neobsahuje organická vlákna. Tixotropní s rychlým tuhnutím po 20 min. 

GeoLite® Asfalto je geomalta® ideální pro aplikace, u kterých je vyžadováno rychlé zprovoznění i při nízkých teplotách, jako jsou průmyslové a letištní podlahy či chodníky, a pro ukotvení a upevnění vík kanálů, výpustí, oplocení, ukazatelů nebo závor.

Ke stažení:

Technický list GeoLite Asfalto