Keraplast Eco P6​​

Ekokompatibilní vodní latex pro minerální malty a spojovací vrstvy, ideální pro GreenBuilding. Bezrozpouštědlový, šetrný vůči životnímu prostředí a zdraví uživatelů.

Keraplast Eco P6 zlepšuje přilnavost spojovacích vrstev a dalších vrstev potěru a zajišťuje integritu a kompaktnost minerálních malt a mazanin.

Ke stažení:

Technický list Keraplast eco P6

 

Keragrip Eco​​

Ekokompatibilní certifikovaný prostředek na vodní bázi zlepšující přilnavost ke kompaktním nasákavým i nenasákavým podkladům, ideální pro GreenBuilding. Jednosložkový, bezrozpouštědlový, s nejnižšími emisemi těkavých organických látek. Neškodný pro životní prostředí a zdraví pracovníků.

Keragrip Eco poskytuje dlouhou dobu na nanášení dalších vrstev a zaručuje jednoduchou a spolehlivou aplikaci vyrovnávacích a samonivelačních malt se zvýšenou přilnavostí, rovněž při pokládání „obklad na obklad”.

Ke stažení:

Technický list Keragrip Eco

 

Keragrip Eco​​ Pulep

Ekokompatibilní základní nátěr pro nenasákavé podklady, ideální pro GreenBuilding. Jednosložkový, neškodný pro životní prostředí a zdraví pracovníků.

Keragrip Eco Pulep zvyšuje přilnavost ekokompatibilních reakčních lepidel či silikonových a polyuretanových těsnicích přípravků k hladkým a kompaktním nesavým povrchům, mramorovým či keramickým podlahám a jiným náročným podkladům.

Ke stažení:

Technický list Keragrip Eco Pulep

 

Primer CS Eco

Ekokompatibilní zpevňovací prostředek pro nasákavé cementové podklady, ideální pro GreenBuilding. Jednosložkový, neškodný pro životní prostředí a zdraví pracovníků.

Primer CS Eco zpevňuje a reguluje povrchovou nasákavost cementových a anhydritových podkladů křehkých a velmi nasákavých před použitím vhodných lepidel, vyrovnávacích a samonivelačních malt.

Ke stažení:

Technický list Primer CS Eco

 

Primer A Eco

Ekokompatibilní certifikovaný izolační přípravek na bázi vody na minerální suché podklady na bázi cementu, sádry a anhydritu, ideální pro GreenBuilding. Jednosložkový, s nejnižšími emisemi těkavých organických látek. Neškodný pro životní prostředí a zdraví pracovníků.

Primer A Eco vytváří spojovací izolační povlak, vhodný pro neutralizaci expanzní chemické reakce podkladů na bázi sádry a anhydritu při styku s maltami a minerálními lepidly. Redukuje a reguluje nasákavost vysoce pórovitých podkladů.

Ke stažení:

Technický list Primer a eco

 

Keradur Eco

Ekokompatibilní certifikovaný prostředek na vodní bázi na zesílení nasákavých podkladů, ideální pro GreenBuilding. Bez rozpouštědel, s velmi nízkými emisemi těkavých organických látek. Neškodný pro životní prostředí a zdraví pracovníků.

Keradur Eco obnovuje mechanickou pevnost celého cementového nebo minerálního povrchu s nízkou kompaktností před pokládkou keramiky, slinuté dlažby, přírodního kamene, parket, kobercových krytin a elastických podlahových krytin.

Ke stažení:

Technický list Keradur Eco

 

Kerarep Eco

Ekokompatibilní, velmi rychlý spojovací prostředek pro opravu trhlin a puklin v minerálních mazaninách a betonu, ideální pro GreenBuilding. Neškodný pro životní prostředí.

Kerarep Eco se vyznačuje vysokou přilnavostí a tekutostí, které zajišťují monolitickou nepřetržitost a úplné vyplnění trhlin a puklin s milimetrovým průřezem, vzniklých před pokládkou dokončovacího materiálu.

Ke stažení:

Technický list Kerarep Eco

 

Keragel Eco

Ekokompatibilní rozpouštědlový gel na odstraňování organických zbytků před pokládkou nových krytin, ideální pro GreenBuilding. Jednosložková hmota, neškodná pro životní prostředí.

Keragel Eco vyvolává místní reakci, díky níž lze odstranit lak, barvu na zeď, živičná reaktivní a disperzní lepidla a uvést tak do původního stavu podklady před další pokládkou povrchových materiálů.

Ke stažení:

Technický list Keragel Eco